มีใครรู้วิธีขยับไทม์ซับมาข้างหน้านิดนึงทีเดียวทั้งหมดไหมครับ

วิธีการใช้งานซับไตเติ้ลในเว็บและเทคนิคเบื้องต้นในการใช้ ซับไตเติ้ล

Moderator: aot

มีใครรู้วิธีขยับไทม์ซับมาข้างหน้านิดนึงทีเดียวทั้งหมดไหมครับ

Postby SARN-FS » Tue Apr 14, 2015 9:07 am

มีใครรูเวิธีเลื่อนซับ ทีเดียวมาข้างหน้าพร้อมกันทั้งหมดทุกบันทัดไหม พอดีไฟล์ซับกับไฟล์หนังไม่ตรงกัน หรือต้องมานั่งไล่ทำเองทุกบันทัด
Image
SARN-FS
 
Posts: 4
Joined: Wed Nov 21, 2012 9:30 am

Re: มีใครรู้วิธีขยับไทม์ซับมาข้างหน้านิดนึงทีเดียวทั้งหมดไหม

Postby petty » Wed Apr 15, 2015 4:15 pm

ขอทำความเข้าใจศัพท์ก่อนนะครับ เพราะคุณต้องการขยับซับฯทั้งหมด โดยอ้างอิงจากซีเควนซ์หนึ่ง
Sequence - ซีเควนซ์ = ลำดับที่ของซับฯ โดย 1 ซีเควนซ์ อาจมีมากกว่า 1 บรรทัดก็ได้
ิอย่างเช่น
1
00:01:14,867 --> 00:01:17,113
พวกยูทำจะอะไรกันครับ

2
00:01:17,353 --> 00:01:19,587
- Mind your arse, freak!
- ก็นี่มันบ้านผมนะยู


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


โปรแกรมที่ใช้ทำงาน: Subtitle Workshop

(ก) ภาพมาก่อนเสียง / เสียงมาก่อนภาพ - ทั้งเรื่อง
- เปิด subtitle file + movie
- คลิกที่จอภาพ เพื่อหยุด movie
- คลิกที่ซับฯ ซีเควนซ์ใดซีเควนซ์หนึ่ง (โปรแกรมจะใช้คำว่า Num)
- กด Ctrl + A เพื่อเลือกทุกซีเควนซ์
- คลิกที่จอภาพอีกครั้ง เพื่อเล่น movie
- คลิกทันทีที่เสียงพูดของซีเควนซ์แรกดังขึ้น เพื่อหยุดการเล่นภาพ
        *อาจต้องใช้ปุ่ม rewind/forward[1] เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
- กด Alt + M ซับฯ ทุกซีเควนซ์จะถุกเลื่อนไปในอัตราส่วนเดียวกันทันที
- กด save หรือ save as ตามต้องการ


(ข) ภาพมาก่อนเสียง / เสียงมาก่อนภาพ - ช่วงหลังๆ ของเรื่องเป็นต้นไป
- หยุดการเล่นวิดีโอตรงตำแหน่งของเสียงพูดที่ต้องการ (คลิกบนจอภาพ)
- คลิกซีเควนซ์ที่เริ่มมีปัญหา แล้วกด Ctrl + Shift + End
- เมื่อแน่ใจว่า ณ ตำแหน่งนี้เสียงพูดจะต้องตรงกับซับฯ ซีเควนซ์ที่เลือกเพื่อเริ่มต้นแก้ไข ก็กด Alt + M
- กด save หรือ save as ตามต้องการ

    ตัวอย่าง (ซับฯ มี 700 ซีเควนซ์)
        ซับฯ ตรงกับเสียงตั้งแต่ซีเควนซ์ 1-499 และมีปัญหาตั้งแต่ซีเควนซ์ที่ 500-700
        1. เลื่อน slider จอหนังมาตรงตำแหน่งที่เสียงตรงกับซับฯ ในซีเควนซ์ 500
        2. คลิกที่ซีเควนซ์ 500 แล้วกด Ctrl + Shift + End
        3. กด Alt + M
        4. save ไฟล์ซับฯ


ในทางกลับกัน
ซีเควนซ์ที่ 500-700 ไม่มีปัญหา แต่ 1-499 มีปัญหา
คลิกที่ซีเควนซ์ 499 แล้วกด Ctrl + Shift + Home
เลื่อน slider มาตรงตำแหน่งซับฯ ของซีเควนซ์ 1 แล้วกด Alt + M


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
note: [1]
กำหนดช่วงเวลาการเลื่อนเฟรม ต่อหนึ่งคลิก
Settings
Settings > Video preview
ที่บรรทัด Rewind and forward time:
กำหนดหน่วยเป็น millisecond เช่น 0.100, 0.200, ...
User avatar
petty
 
Posts: 114
Joined: Tue Mar 11, 2008 10:18 am

Re: มีใครรู้วิธีขยับไทม์ซับมาข้างหน้านิดนึงทีเดียวทั้งหมดไหม

Postby howsad » Sun Apr 19, 2015 9:50 pm

ปกติเราใช้โปรแกรม subtitle edit เลือก syncronization -> adjust all time แล้วจะเลื่อนเร็ว/ช้า กี่ชั่วโมง กี่นาที กี่วิ กี่มิลลิวิ ก็เลื่อนเอาเลยค่ะ
howsad
 
Posts: 29
Joined: Tue Jan 31, 2012 4:14 pm

Re: มีใครรู้วิธีขยับไทม์ซับมาข้างหน้านิดนึงทีเดียวทั้งหมดไหม

Postby M2M » Tue Apr 21, 2015 1:31 pm

ไปตรง Timing --> Shift Time แล้วปรับเอาตามใจชอบ

Image
M2M
 
Posts: 9
Joined: Tue Oct 20, 2009 7:01 pm


Return to Subtitle

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron